V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KOBROVÁ, Monika

Monika KOBROVÁ (* 31. 3. 1965 Praha)  – herečka. Maturovala na střední průmyslové škole dopravní a po dvou neúspěšných pokusech o přijetí na DAMU absolvovala herectví na JAMU (1989). První angažmá získala v Městském divadle v Brně a nyní působí v pražském Divadle Na Fidlovačce. Práci před kamerou si poprvé vyzkoušela hlavní rolí v tv. hře pro mládež Ustláno na čekankách (1985) a vzápětí se uvedla v kinech jako dívka mladého hrdiny (M. Dlouhý) v Zábranského filmu Tísňové volání (1985). Střídavě se objevovala ve větších i drobných rolích na obrazovce (O Radkovi a Mileně, 1990; Sedmero krkavců, 1993) a na plátně (V erbu lvice, 1994; Kouzelný měšec, 1996; Dvojrole, 1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!