V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BERANSKÝ, František/Franta

František/Franta BERANSKÝ (* 4. 10. 1887, † po 1940?)  – filmový herec a pokladník Organizace čs. filmového herectva. V letech 1914–40 hrál v jedenadvaceti němých a sedmnácti zvukových filmech figurky rozličných profesí a stavů, např. milovníka (Láska a dřeváky, 1914), chasníka (Čertisko, 1918), krejčího (Sázka o hubičku, 1921), písaře (Babička, 1921), fotografa (Jejich svatební noc, 1922), detektiva (Likérová princeznička, 1922), číšníka (Pasák holek, 1929), i návštěvníka restauračních zařízení (Vdavky Nanynky Kulichové, 1935; Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1936; Děti na zakázku, 1938), hasiče (Jedenácté přikázání, 1935) či nocležníka (Hej-Rup!, 1934). Z uměleckých profesí to byl dirigent (Srdce na kolejích, 1937), zpěvák (Tu ten kámen, 1923), herec (Pepina Rejholcová, 1932), rekvizitář (Exekutor v kabaretu, 1933), oponář (Žena, která ví co chce, 1934) a také byl divákem (Svět patří nám, 1937; Bláhové děvče, 1938). K posledním epizodkám patřily člen městské gardy (Filosofská historie, 1937), pacient (Stříbrná oblaka, 1938), ušlápnutý mužíček (Dceruška k pohledání, 1940), nezaměstnaný (Artur a Leontýna, 1940) a asistent v nahrávacím studiu (Minulost Jany Kosinové, 1940). Výjimečně byl obsazen také do větších rolí: prohnaný doktor Chytrolín v Kabátově komedii Dejte se omladit (1922) a Vašek ve druhé němé verzi Prodané nevěsty (1922), kterou podle Sabinova libreta natočil O. Kmínek.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!