V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BERÁNKOVÁ, Jarmila

Jarmila BERÁNKOVÁ (* 15. 5. 1919 Kojetice u Prahy, † 29. 1. 2002 Praha)  – herečka. Herecké vlohy u ní jako první rozpoznal její gymnaziální profesor, prozaik a dramatik Miroslav Bedřich Böhnel (1886–1962), který ji jako třináctiletou studentku s ochotnickou zkušeností doporučil producentovi Janu Reiterovi, když hledal vhodnou představitelku pro hlavní dívčí roli Pepičky Matukové v lyrickém filmu J. Rovenského Řeka (1933). Příznivý ohlas filmu i její výkon v úloze dcerky chudého chalupníka, která se přátelí se starostovým synkem (Václav Jalovec), podnítil její touhu pokračovat v herecké kariéře. Opustila proto studia a věnovala se pouze filmu a divadlu, kde zpočátku svým typem zdravého venkovského děvčete se slovansky měkkým obličejem představovala protipól k tehdejším salonním hrdinkám. Úspěch, jaký sklidila svým debutem, už nezopakovala žádnou další dívčí rolí: ani titulní úlohou sirotka v Cikánově adaptaci bulvární operety Lojzička (1936), ani jako mlynářova schovanka Hanička v pohádce K. Lamače podle Jiráskovy hry Lucerna (1938). Jinak účinkovala v nenáročných komediích a melodramatech, zpravidla ve vedlejších i menších rolích služebných, komorných a chův (Koho jsem to včera líbal?, 1935; Bezdětná, 1935; Nevinná, 1939; Rukavička, 1941), dcer, schovanek, snoubenek a nevěst (Zborov, 1938; Tulák Macoun, 1939; U svatého Matěje, 1939; Poslední Podskalák, 1940; Peřeje, 1940; Prosím, pane profesore!, 1940). Do znárodněné kinematografie vstoupila až v polovině 50. let, ale čekaly ji už jen epizodní roličky řezníkovy ženy (Nejlepší člověk, 1954), rekreantky (Anděl na horách, 1955), sousedky (Co řekne žena, 1958), servírky (Slečna od vody, 1959), řidičky (Chlap jako hora, 1960), venkovanky (Místo v houfu, 1964) a bytné (Smrt na černo, 1976). V letech 1939–43 byla členkou Divadla V. Buriana a koncem 50. let vystupovala v Pražské estrádě. Pracovala také pro tv. dabingová studia a velmi ojediněle se mihla na obrazovce (seriál Hříšní lidé Města pražského, 1968–69).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!