V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BERÁNEK, Václav

Václav BERÁNEK (* 24. 3. 1927 Příbram, † 14. 11. 2002 Domažlice )herec a divadelní režisér. Herecké školení získal v Soukromé dramatické škole (1942–44), poté působil nejprve v Beskydském divadle v Hranicí (1944–45), a po válce prošel oblastními divadly v Mostu (1945–46), Mladé Boleslavi (1946–48) a Karlových Varech (1948–55). Současně účinkoval v pražském Divadle československé armády (1951–52). Z karlovarské scény se vrátil na Moravu, do Divadla pracujících v Gottwaldově (1955–71), v němž se uplatnil i jako režisér. Za normalizace odtud odešel do Západočeského divadla Cheb (1971–79), kde se setkal s režisérem Janem Grossmanem, jenž ho výrazně ovlivnil. Jak začal polevovat normalizační tlak, odešel do plzeňského Divadla J. K. Tyla, v němž působil (1979–91) v obou zmíněmých tvůrčích disciplínách. Jako režisér spolupracoval s tamním divadlem Alfa, věnoval se též amatérským souborům Poté se načas vrátil do karlovarského divadla (1991–94), kde zprvu působil i jako umělecký šéf. Díky zevnějšku vytvářel vesměs role intelektuálů a postavy z vyšších společenských vrstev. Z jeho tvorby nelze vynechat autorská monodramata, v nichž vyjádřil obdiv k Michelangelovi, Rembrandtovi ad. malířům. Za angažmá v Gottwaldově (Zlíně) vstoupil do českému filmu ve dvou dětských titulech tamního studia: nejprve se mihl v epizodce OK 12 startuje (1961) a poté hrál poručíka VB v Cvrčkově Žirafě v okně (1968). Strážce zákona si zopakoval po pauze jako policista v retrosnímku K. Kachyni Lásky mezi kapkami deště (1979). Jeho skromnou filmografii doplnily a zároveň uzavřely dvě vedlejší postavy: ekonomický náměstek Vondra v Sirového dramatu s výrobní tematikou Paragraf 224 (1979) a strýc Evžen Dvořáček v Rychmanově muzikálu Láska na druhý pohled (1981). Do poslední chvíle byl činný mj. lektor amatérských div. soutěží (Horšovský Týn).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!