V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ABRAHÁM, Miroslav

Miroslav ABRAHÁM (* 3. 5. 1925 Praha)  – herec. Začínal jako vedoucí uměleckého provozu ve Vesnickém divadle (1956–57) a k herecké práci na jevišti se dostal v souboru Krajského zájezdového divadla Klatovy (1957–59). Externě pak účinkoval v Městských divadlech pražských (1959–68), než se stal inspicientem Národního divadla v Praze (1969–75). Od konce 40. let do poloviny 60. let se objevil na film. plátně v tuctu epizodních postav, mezi nimiž se nacházejí např. různí strážci zákona (Dnes o půl jedenácté, 1949; Padělek, 1957; Král Králů, 1963; U telefonu Martin, 1966), železničář (Dědeček automobil, 1956), zřízenec pohřební služby (Každá koruna dobrá, 1961), člen posádky rakety (Ikarie XB 1, 1963), německý agent (Případ Daniela, 1964), mladý muž či muž s kotletami (Fantom Morrisvillu, 1966; Ženy v ojsajdu, 1971), svatebčan/člen správní rady/fotograf (Slečna Golem, 1972) a traktorista (Tam kde hnízdí čápi, 1975).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!