V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BENŠOVÁ, Věra

Věra BENŠOVÁ provdaná Matyášová (* 24. 7. 1929 Praha, † 2008 Praha)tanečnice, herečka a publicistka; dcera architekta Adolfa Benše (1894-1982) a bývalá manželka herce  S. Matyáše. Po absolvování Taneční konzervatoře v Praze (1952) nastoupila do Krajského krušnohorského divadla v Ústí nad Labem (1953–54), odkud přešla do pražského Divadla satiry (1955–57) a uměleckou dráhu zakončila v tanečním sboru Státního divadla Karlín (1957–61). V české kinematografii zanechala jen nepatrný otisk v podobě dvou epizodních rolí mladých dělnic (Botostroj, 1954; Nevěra, 1956) a úlohy orientální princezny Zuliky ve Steklého pohádce podle Tylovy hry Strakonický dudák (1955). Filmografické anály pak ještě zaznamenaly její podíl na tanečních scénách film. pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele (1959). Po odchodu ze scény se věnovala žurnalistice a baletní kritice jako redaktorka Zemědělských novin (1962–85).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!