V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BENONI, Bohumil

Bohumil BENONI (* 25. 2. 1862 Chrudim, † 10. 2. 1942 Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav)  – operní pěvec-barytonista; manžel herečky Hany Benoniové (1868–1922). Ve svém rodišti studoval gymnázium (1874 až 1880), hospodářskou školu (1880–82) a soukromě zpěv, v němž se zdokonalil zvláště v Praze u Jana L. Lukese (1881–83). Od roku 1883 byl členem Prozatímního divadla, pak předním sólistou opery Národního divadla v Praze (do roku 1912). Po předčasném penzionování vyučoval v Praze zpěv a vyvinul čilou spisovatelskou činnost, mj. jako autor řady článků a metodických příruček o pěveckém umění a memoárů Moje vzpomínky a dojmy (1917). Ve filmu se uplatnil pouze jednou, když v němém melodramatu V. Majera Píseň lásky (1919) ztělesnil bohatého bankéře, jehož zklamaná manželka (F. Majerová) spočine v náručí jeho synovce (J. Schneidera).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!