V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JUŘIČKA, Tomáš

Tomáš JUŘIČKA (* 26. 1. 1960 Jihlava)  – herec; bratr herečky L. Juřičkové. Pochází z herecké rodiny. Od ukončení studia hudebně-dramatického oddělení Státní konzervatoře v Praze (1981) byl dlouholetým členem pražského Divadla Jiřího Wolkera, respektive Divadla na Starém Městě (Limonádový Joe, Princ a chuďas, Fidlovačka). Od jinoškých let se objevoval na tv. obrazovce v pohádkách (Bráškové, Kocourek Modroočko, Princezna z obrázku), inscenacích (Cesta domů, 1978; Nositelé zeměkoule, 1980; Větrná setba, 1983) a seriálech (Zkoušky z dospělosti, 1980; Dynastie Nováků, 1982; Sanitka, 1984), kde mu nejčastěji připadly postavy zamindrákovaných, citově problematických a tápajících mladíků, jimiž se uvedl také na film. plátně (Nechci nic slyšet, 1978; Na západní frontě klid/All Quiet on the Western Front, 1979; Kluci z bronzu, 1980; Příliš velká šance, 1984). Nepříliš početnou sérii svých film. rolí doplnil už jen menšími úlohami partyzána (Ta chvíle, ten okamžik, 1981), obětavého krejčovského tovaryše (Mág., 1987), spisovatele Jana Drdy (Člověk proti zkáze, 1989), příslušníka VB (Království za kytaru, 1989), vojína pomocných technických praporů (Tichá bolest, 1990) a rekvizitáře (O zapomnětlivém černokněžníkovi, 1991). Značně vytížen je prací v dabingu, za který získal roku 2010 Cenu Františka Filipovského.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!