V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JURDA, Rudolf

Rudolf JURDA (* 12. 12. 1921 Brno, † 26. 6. 1978 Brno)  – herec a divadelní režisér. V letech 1939–43 začínal v Dětském divadle Kašpárka Turka v Brně a různých div. společnostech. Poslední dva protektorátní roky hrál v Hranicích na Moravě a pražské Uranii, po válce krátce působil v Praze (Divadlo 5. května) a Zlíně. Roku 1949 nalezl domovskou scénu ve Státním divadle v Brně, kde setrval až do smrti (šéf činohry 1970–72). Na přelomu 40. a 50. let vstoupil do kinematografie v krátkých filmech I andělé ztrácejí trpělivost (1949) a Pionýr (1951). V celovečerní tvorbě debutoval úlohou otce titulní hrdinky, nadané fotbalistky (Eva Járková), a jejího bratra-dvojčete (Vlastimil Vidlička) v Pinkavově dětském sportovním snímku Ivana v útoku (1963). Před kamerou se znovu ocitl až po delší odmlce jako představitel nacistického pohlavára Göringa ve Vávrově historické epopeji Dny zrady I, II (1973). Menší postavy vytvořil ještě ve filmech Náš dědek Josef (1976) a Stopař (1978).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!