V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JUNGMANOVÁ, Petra

Petra JUNGMANOVÁ (* 11. 7. 1971 Kladno)herečka; životní partnerka herce V. Dlouhého. Od čtyř let se věnuje tanci a od útlého věku také zpěvu. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, kde byla členkou folkové skupiny Dekorace, se kterou vydala desku Noc svatojánská. Po roce učitelování na základní škole v Kladně byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (obor muzikálové herectví), před jejímž absolvováním (1994) byla již rok členkou Městského divadla v Brně, kde excelovala především v muzikálovém repertoáru (Divotvorný hrnec, Sny svatojánských nocí, Bastard, West Side Story). Za roli Harry v muzikálu Stanislava Moši a Zdeňka Merty Babylon obdržela Cenu Thálie 1998 v kategorii opereta a muzikál. Od roku 2000 hostovala v Hudebním divadle Karlín v Praze v roli Lízy v muzikálu My Fair Lady. Mimo divadlo, jemuž se věnuje bez stálého angažmá (Pod jižním křížem v Rokoku, Carmen v divadle Metro a muzikál Pokrevní bratři v Paláci Blaník), účinkuje v rozhlase a prosazuje se i před kamerou, kde jí zatím nejvíc příležitostí poskytuje už od brněnského angažmá televize v inscenacích a tv. filmech (Den, kdy nevyšlo slunce, 2001), pohádkách (O princezně se zlatým lukem, 2002) a seriálech (Detektiv Martin Tomsa, 1994; Četnické humoresky, 2000; Stříbrná paruka, 2001; Místo nahoře, 2004; Ulice, 2005; Místo v životě, 2007). Film zatím využil jejího hereckého potenciálu poskrovnu. Režisér Milan Cieslar ji obsadil do vedlejší role Marcely, manželky nesmělého malíře (J. Budař) a matky neslyšící dívky (Lenka Sagulová), v hořké komedii Duše jako kaviár (2004). Partnerkou J. Budaře byla i v Sedláčkově psychologickém dramatu Pravidla lži (2006), kde ztělesnila zamilovanou Jolanu, účastnici terapeutického programu v komunitě pro drogově závislé. Věnuje se rovněž dabingu a moderování (např. vyhlášení Pohádky století).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!