V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JULÍNEK, Antonín

Antonín JULÍNEK (* 30. 3. 1922 Brno, † 28. 3. 2008 Brno)pěvec-tenor, herec a sbormistr; otec lékaře, politika a bývalého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (* 1956). Už jako dítě účinkoval v rozhlase i na jevišti v opeře Parsifal. Absolvoval obchodní akademii, pilně ochotničil (v div. studiu Bratrství) a po válce dálkově studoval Státní konzervatoř Brno a poté JAMU (1951). Nejprve se stal členem souboru Břetislava Bakaly pak byl dva roky sólistou operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci (1958–60) a pak prvním tenorem operety brněnského Státního divadla (1960–85), mj. Higgins v My fair lady , ale vytvářel i operní úlohy (Lukáš v Hubičce) a účinkoval také na dalších dalších brněnských scénách (Reduta). Do českého filmu se zapsal úlohou otce hlavního hrdiny Jiřího Klímy (Stanisław Zaczyk) ve filmu Jaroslava Balíka Zrcadlení (1977). Po dlouhé odmlce se před film. kameru vrátil, ale v zahraniční produkci (Kaspar Hauser/Kašpar Hauser, 1993). Na obrazovce ho diváci mohli vidět v záznamech div. představení (Čertova stěna) a naposled v inscenaci Anatol (1995). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1997).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!