V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BENDOVÁ, Michaela

Michaela BENDOVÁ vl. jm. Miluše Bendová, provdaná 1. Svátková, 2. Kudrnáčová (* 10. 7. 1934 Zálesí, okres Strakonice)  – herečka. Po absolvování herectví na DAMU (1957) nastoupila do angažmá v Krajském oblastním divadle Varnsdorf a od roku 1959 byla dlouholetou členkou libereckého Divadla F. X. Šaldy. Zkušenosti před kamerou získala ve filmech studentů FAMU (Než se rozhrne opona, 1957; Déšť padá shora, 1958), ale její další uplatnění ve filmu byla velmi ojedinělá v menších rolích manželek (Vánice, 1962; Nefňukej, veverko!, 1988), matek (Klec pro dva, 1967; Krakonoš a lyžníci, 1981) a učitelky (Mrkáček Čiko, 1983). Na obrazovce se objevila ve filmu Hodinky bez vodotrysku (1974). V posledních letech se věnuje pedagogické činnosti na DAMU a s V. Kubánkovou a dalšími kolegy působí v div. studiu Neklid (2001–10).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!