V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JISKROVÁ, Libuše

Libuše JISKROVÁ rozená Feltlová (* 14. 5. 1940)  – herečka; bývalá manželka novináře a spisovatele Achille Gregora (1910–1998). Začínala na přelomu 50. a 60. let v oblastních divadlech v Kolíně, Jihlavě, Ostravě, Mladé Boleslavi a od roku 1966 byla dlouholetou členkou Městského divadla Příbram. Jako angažovaná členka komunistické strany odešla v 80. letech do Prahy, aby vystudovala organizaci kultury a poté pracovala na ministerstvu kultury, kde organizovala státní pohřby. Ve filmu se poprvé objevila jako dívka Didi v komedii Bořivoje Zemana Slečna od vody (1959). Další drobné film. role vytvořila až po delší odmlce, např. ve filmech Smrt na černo (1976), Ve znamení Tyrkysové hory (1977), Radost až do rána (1978), Zralé víno (1981) a Velké přání (1981).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!