V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JIRSÁKOVÁ, Klára

Klára JIRSÁKOVÁ (* 22. 7. 1965)  – herečka. Absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1986) a následně byla rok v angažmá v pražském Divadle S. K. Neumanna, rok hrála a zpívala v Semaforu, vystupovala s Jazzfonickým orchestrem a pracovala v hudební redakci Českého rozhlasu. Svůj vstup do kinematografie učinila epizodkou dívky se psem ve Vorlíčkově tragikomedii Zelená vlna (1981) a nevelkou úlohou Boženiny služky ve Vávrově historickém dramatu podle Hrubínovy hry Oldřich a Božena (1984). S J. Schwarzem hrála ústřední dvojici v ekologickém snímku na motivy předlohy Jeana Giona Něco lehčího (1992). Do role nesmrtelné milostnice Elzevíry ji obsadil režisér Jaroslav Brabec ve své parodické adaptaci Váchalova románu Krvavý román (1993). Film. konto doplnila ještě postavami hodné ošetřovatelky v Jirešově psychologickém snímku Učitel tance (1994) a zesnulé matky titulní hrdinky (L. Vlasákové) ve Fílově dramatu Lea (1996). Na tv. obrazovce se příliš často nevyskytuje, objevila se např. v seriálech Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy (1994) a Josef a Ly (2004).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!