V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JIROUŠKOVÁ, Eva

Eva JIROUŠKOVÁ provdaná 1. Staňková, 2. Rokosová (* 2. 5. 1931 Praha, † 8. 1. 2015 Praha)

herečka. Ačkoliv se od útlého mládí věnovala hlavně tanci, vstoupila na dramatickou konzervatoř a absolvovala studium herectví na DAMU (1951). Dvacet let pak byla členkou Městského divadla, respektive Divadla Jaroslava Průchy v Kladně, kde prošla celou škálou stěžejních dívčích i ženských postav, vyznačujících se velkou životaschopností (RUR, Nora, Svatá Jana, Maryša, Romeo a Julie, Hamlet, Fiesco a jeho janovské spiknutí). Roku 1971 posílila soubor pražského Divadla E. F. Buriana (Sedm žen na krku), jemuž zůstala věrná až do jeho zániku. Naposledy – od roku 2002 – vystupovala v Divadle Radka Brzobohatého (Nejstarší řemeslo). Už jako studentka natočila počátkem 50. let první filmy, v nichž se zavedla menšími i vedlejšími postavami proletářských i venkovských dívek (Malý partyzán, 1950; Císařův pekař – Pekařův císař, 1951; Usměvavá zem, 1952), jež ji provázely po celé desetiletí. V rolích manželek měla za partnery J. Spala (Vstanou noví bojovníci, 1950), V. Bessera (Rudá záře nad Kladnem, 1955), F. M. Doubravu (Žižkovská romance, 1958), F. Krahulíka (Král Šumavy, 1959) a V. Menšíka (Flám, 1966). V 60. letech se frekvence jejích vstupů před kameru i velikost rolí rapidně zmenšily (Ledové moře volá, 1961; Naděje, 1963), zato znormalizovaná kinematografie jí především v prvních letech nabídla poměrně dost příležitostí, byť jen v nevelkých rolích milenek a manželek, např. ve filmech Klíč (1971), Rodeo (1972), Aféry mé ženy (1972), Počkám, až zabiješ (1973), Noc oranžových ohňů (1974), Pomerančový kluk (1975) a Za trnkovým keřem (1980). Po delší odmlce se na plátně objevila ve filmech K. Kachyni Kráva (1993) a Fany (1995). Neméně hojná byla její spolupráce s televizí, kde kromě inscenací a filmů (Lidé na křižovatce, 1971; Hlavní přelíčení, 1971; Václav Kašpar, den pátý, 1985; Černá slečna slečna Černá, 2002) účinkovala až do pokročilého věku v seriálech Nejmladší z rodu Hamrů (1975), Nemocnice na kraji města (1977), Slavné historky zbojnické (1985), Případ pro zvláštní skupinu (1989), Pojišťovna štěstí (2004), Ordinace v růžové zahradě (2005), Eden (2005), Horákovi (2006) a Vyprávěj (2009). Nedílnou součástí její práce bylo také působení v rozhlase a dabingu (namluvila např. Monicu Vitti), za který získala Cenu Františka Filipovského (2009) za celoživotní mistrovství. Koncem 50. let je v titulcích k filmům uváděna pod jménem svého druhého manžela jako Eva Rokosová nebo Eva Jiroušková-Rokosová. 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!