V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JIROUS, Tobiáš

Tobiáš JIROUS (* 3. 5. 1972 Praha)  – spisovatel, hudebník a herec; syn kunsthistoričky a básnířky Věry Jirousové (* 1944) a psychologa, filozofa, publicisty a překladatele J. Němce. Jako dítě disidentů vyrůstal v prostředí kulturního undergroundu. Vyučil se zahradníkem (1989) a dva roky pracoval v Botanické zahradě v Praze, byl produkčním v pražských galeriích, redaktorem propagace v nakladatelství Český spisovatel, v ČT se podílel na pořadu Paskvil a studoval na AVU (1998–2001). Své umělecké ambice projevil především ve sféře hudební (činnost v rockových kapelách Naruby, Dg 307, Hifi Heroes, The Models aj.) a literární, kde se prosadil jako autor básnických sbírek (Slova pro bílý papír,1992; Zakončený deník,1997) a knih intimních próz (Počkej na mě, Valentýne,2003; Než vodopády spadnou, 2005). Stranou jeho aktivit nezůstal ani film, který mu nabídl herecké příležitosti ve dvou postavách nekonvenčních umělců: bubeník Tobiáš z milostného příběhu Marcela Bystroně Cabriolet(2001) a malíř Jindřich Štyrský v životopisné koláži Toyen (2005) režiséra J. Němce.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!