V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JIRÁKOVÁ, Zora

Zora JIRÁKOVÁ (* 9. 7. 1923 Praha, † 23. 3. 2008 Praha)herečka; manželka herce V. Lohniského, matka herečky M. Lohniské. Absolvovala dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1946) a poté ještě dva roky studovala na DAMU. Z prvního angažmá ve Státním divadle Zdeňka Nejedlého v Ostravě (1948–51) přešla do Krajského oblastního divadla v Plzni (1951–66) a pak byla dlouholetou členkou pražského Divadla Jiřího Wolkera. Cestu k filmu jí otevřel režisér K. Kachyňa, když ji obsadil do role matky dvanáctileté hrdinky Lenky (J. Kotrbová) ve svém lyrickém snímku Trápení (1961). Druhou film. zkušenost získala jako manželka titulního hrdiny (V. Müller) v Kadárově a Klosově soudním dramatu Obžalovaný (1964). Postavy manželek jí byly většinou souzeny i při jejích dalších příležitostných návratech před kameru, např. ve filmech Skřivánci na niti (1969), Tři chlapi na cestách (1973), Jakou barvu má láska (1973; Sokolovo (1974), Bouřlivé víno (1976), Píseň o stromu a růži (1978), Zlatá slepice (1980) a Slavnosti sněženek (1983). Podobné typy vytvářela ojediněle i tv. inscenacích (Byly noci májové, 1979) a v seriálech (Plechová kavalerie, 1979; Vlak dětství a naděje, 1985). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1994).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!