V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JÍLKOVÁ, Michaela

Michaela JÍLKOVÁ (* 30. 3. 1968 Praha)redaktorka a moderátorka; dcera dramatika Jana Jílka (1933-2011) a herečky Evy Jílkové (* 1944). Absolvovala hudebně-dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze (1988) a od počátku 90. let působí jako rozhlasová a tv. redaktorka a moderátorka, nejprve v Českém rozhlase a ČT, respektive ČST, pak v televizi Nova (pořad Kotel) a opět v ČT (publicistický pořad Máte slovo). S její tváří se diváci mohli poprvé seznámit v prázdninovém příběhu V. Olmera Stav ztroskotání (1983), kde ztělesnila jednu z účastnic vodáckého putování po Ohři, plnoštíhlou pionýrku Elišku. Objevila se ještě ve filmech Vážení přátelé, ano (1989) a Někde je možná hezky (1991) a na tv. obrazovce v seriálu Náhrdelník (1992).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!