V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEŽKOVÁ, Milada

Milada JEŽKOVÁ (* 27. 6. 1910 Praha, † 4. 5. 1994 Praha)filmová herečka. Narodila se na pražském Smíchově. Vystudovala obchodní školu, pracovala v obchodě se stříbrem, potom jako účetní a nakonec jako brusička a soustružnice státního podniku Nářadí Vršovice. Pro film ji objevili při náhodném setkání v tramvaji Ivan Passer a Jaroslav Papoušek, kteří ji rovnou seznámili s M. Formanem. Úloha nesnesitelně starostlivé matky svůdnického klavíristy (V. Pucholt) ve Formanově komedii Lásky jedné plavovlásky (1965) odstartovala její hereckou dráhu, ačkoliv nikdy předtím neměla s herectvím žádnou zkušenost. Pro svůj bezprostřední civilní projev s neutrálním výrazem tváře a švitořivou výřečností se stala oblíbenou představitelkou omezených a malodušných matek (Ostře sledované vlaky, 1966; Ja milujem, ty miluješ, 1980; Všichni musíme být v pyžamu, 1985), manželek vesměs rejpavých (Hoří, má panenko, 1967; Nejkrásnější věk, 1968; Stín kapradin, 1984), svérázných osamělých žen (Po stopách krve, 1969), zvídavých sousedek (Jak rodí chlap, 1979; Antonyho šance, 1986) a čiperných babiček (Na startu je delfín, 1974; Matěji, proč tě holky nechtějí?, 1981; Jako zajíci, 1981; Zelená vlna, 1982). Neodmítala ani epizodky jako závorářky (Svědectví mrtvých očí, 1971), družstevnice (Zelená léta, 1985), vrátné (Kam zmizel kurýr, 1981), domovnice (Potichu, 1987) či Chytilové Kalamita (1981), kde jen zazněl její hlas. Do paměti diváků se patrně nejvýrazněji zapsala úlohou vychytralé účastnice velké bytové směny Anežky Jechové, která panu Knotkovi (J. Abrhám) chválí půdičku, ve SmoljakověPodskalského komedii Kulový blesk (1978) a jako všetečná hospodyně Hrabětová, Otíkova teta, v komedii J. Menzela Vesničko má středisková (1985).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!