V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEŽKOVÁ, Marie

Marie JEŽKOVÁ (* 1. 2. 1901 Červená Řečice, okres Pelhřimov, † 6. 4. 1960 Praha)  – herečka. Jako osmnáctiletá začala hrát v pražské Uranii (1919–21), současně navštěvovala Dramatickou školu Marie Hübnerové (1921) a Baletní školu Jaques-Dalcroze. Po krátkém působení ve svobodném povolání odešla roku 1923 do Slovinska, kde získala pětileté angažmá v lublaňském Národním divadle. Od roku 1927 byla po tři desetiletí až do odchodu do důchodu členkou činohry Národního divadla v Praze. Už její první film. epizodka trafikantky v Haasově a Vávrově komedii Velbloud uchem jehly (1936) naznačila typ a velikost postav, jimiž se prezentovala na plátně ve třech desítkách titulů. Do konce války jí nejčastěji připadly figurky služek a hospodyň (Mravnost nade vše, 1937; Kouzelný dům, 1939; Okouzlená, 1942), prodavaček (Žena pod křížem, 1937; Řeka čaruje, 1945) a sousedek (Kariéra matky Lízalky, 1937; Jan Cimbura, 1941), ale objevila se též v historických filmech jako hluchá měšťka (Cech panen kutnohorských, 1938), vdova (Počestné paní pardubické, 1944) a tulačka (Rozina sebranec, 1945). Ve znárodněné kinematografii se její rejstřík zúžil víceméně na vedlejší postavy hodných a srdečných žen: starostlivé manželky a chápající matky, shovívavé k chybám svých bližních. Mezi partnery, s nimiž vytvořila manželské dvojice, defilují např. J. Marvan (Železný dědek, 1948), O. Motyčka (Červená ještěrka, 1948), J. Kostka (Past, 1950), V. Burian (Slepice a kostelník, 1950) a J. Průcha (Rudá záře nad Kladnem, 1955). Naposledy ji kamera zaznamenala jako sousedku navrátilce z koncentračního tábora (M. Nedbal) v povídkovém filmu Stanislava Rostockého z květnových událostí roku 1945 Májové hvězdy (1959).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!