V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEŽEK, Oldřich

Oldřich JEŽEK (* 28. 5. 1909 Praha, † 18. 5. 1971)  – herec. Před dokončením studiua na Státní konzervatoři v Praze (1929) hrál v Divadle Na Slupi. Do počátku 40. let vystřídal řadu div. scén v Praze (Akropolis, Divadlo Komiků V. Buriana, Novoměstské divadlo, Nové divadlo, Moderní divadlo). Jevištní činnost pak obnovil až po delší přestávce roku 1956, kdy krátce působil v Karlových Varech a ve Vesnickém divadle (1958–60). K české kinematografii ho poutají dvě drobné role herce film. společnosti (Pepina Rejholcová, 1932) a dirigenta barového orchestru (Sestra Angelika, 1932). Objevil se ještě v reklamním snímku Vůně domova (1933) a s J. Koldovskou vytvořil ústřední dvojici zamilovaného páru v krátkém filmu Josefa R. Engela Sejde s očí, sejde s mysli… (1933), k němuž také napsal scénář.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!