V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JENÍKOVÁ, Veronika

Veronika JENÍKOVÁ (* 4. 6. 1964 Praha)herečka; manželka herce Čestmíra Gebouského (* 1946). Po absolvování pražské konzervatoře (1984) strávila dvě sezony v Divadle J. Průchy v Kladně – Mladé Boleslavi (Tvrdohlavá žena, Jegor Bulyčov) a od roku 1987 je členkou pražského Divadla ABC (Cizinec, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa, Na titulní straně, Sestup Orfeův). Hostuje též v představeních zájezdové Divadelní společnosti Háta a v Divadle Na Jezerce (Paní plukovníková, Lásky paní Katty). Před film. kamerou, kde debutovala malou roličkou Renaty ve Smyczkových Housatech (1979), zaujala jako představitelka složitých dívčích a ženských typů, pohybujících se často na samém okraji etických norem i za hranicí zákona: mladičká svéhlavá pacientka Manka v hořké komedii K. Kachyni Pozor, vizita! (1981), dospívající nemanželská dcera hlavní hrdinky (E. Zimková) ve slov. tragikomedii Štefana Uhra Pásla kone na betóne (1982), lehkomyslná novomanželka Marta v psychologickém příběhu V. Olmera Antonyho šance (1986), členka party valutových překupníků Eva v Olmerově vekslácké baladě Bony a klid (1987). Komediální polohu si vyzkoušela v úloze slečny Růženky, do které se zamiluje mladý policejní vyšetřovatel (M. Brodský), v cimrmanovské grotesce L. Smoljaka Rozpuštěný a vypuštěný (1984). Později se uplatnila především ve vedlejších rolích maminek (Artuš, Merlin a Prchlíci, 1993), manželek (Cesta peklem, 1995) a žen s pohnutým osudem (Oběti a vrazi, 2000). Od studentských let účinkovala též v tv. inscenacích (mj. Podej mi ruku a přestaň se bát, 1979; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991; Ze života pubescentky, 1999) a seriálech (mj.  Na lavici obžalovaných justice, 1998;  Zdivočelá země, 2001).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!