V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JENČÍKOVÁ, Hana

Hana JENČÍKOVÁ rozená Škrdlantová/Škrlantová, pseudonymy La Jana, Christo Floretti, La Gattanera (* 13. 7. 1898 Praha, † po1940? asi Itálie)tanečnice a herečka; manželka tanečníka, choreografa a herce J. Jenčíka. Původem dělnice z Orionky začínala v pražských kabaretech Tabarin bar, Gri-Gri Bar, Rokoko a Červená sedma, kde se svým učitelem, partnerem a posléze manželem uváděli taneční výstupy (roku 1922 podnikli dokonce evropské varietní turné). Její půvaby, taneční a herecké kreace zachytily kamery ve dvanácti němých filmech, kde se však objevila pouze v drobných rolích komorné a služky (A vášeň vítězí, 1918; Kam s ním?, 1922), modelky (Setřelé písmo, 1920; Ty petřínské stráně, 1922), apačky (Odplata, 1920; Zelený automobil, 1921) a schovanky (Tulákovo srdce, 1922). S českým filmem se rozloučila ve zvukové éře jedinou, zato však největší rolí kavárníkovy ženy Elsy v sociálním dramatu V. Wassermana podle Nerudovy novely Trhani (1936). Jako sólistka (pod různými italsky znějícími pseudonymy) účinkovala roku 1923 v milánské La Scale a Římě. Po návratu do Prahy vystupovala v Alhambře, ve vodní pantomimě v Edenu a v revuích ve Vinohradské zpěvohře. Ve 30. letech odešla z republiky, tančila v revuích (např. v Piccadilly v La Scale, 1937) a hrála ve španělských a italských filmech pod jménem Christo Floretti.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!