V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JENČÍK, Joe

Joe JENČÍK Josef (* 22. 10. 1893 Praha, † 10. 5. 1945 Praha)  – tanečník, choreograf, herec a spisovatel; manžel tanečnice a herečky H. Jenčíkové. Vyučil se strojním zámečníkem a krátce v oboru pracoval, než se rozhodl definitivně věnovat baletu a tanci, v němž se vyškolil u Achille Viscusiho. Jako tanečník začínal v Národním divadle (1913) a Divadle Královských Vinohrad (1914). Po návratu z fronty a vzniku republiky nastoupil dráhu kabaretního a revuálního tanečníka a choreografa v pražských kabaretech (Červená sedma, Lucerna) a divadlech (Aréna, Rokoko, Vinohradská zpěvohra). Programově usiloval o moderní a nekonvenční pojetí taneční a baletní tvorby. Nejvýraznější choreografie realizoval v Osvobozeném divadle (1929–36; vedl zde taneční soubor Jenčíkovy girls) a Národním divadle (1937–43). Své umělecké aktivity rozvinul též v oblasti kinematografie, kde v němé éře působil jako scenárista (Setřelé písmo, 1920; Křižovatky, 1922; Proudy, 1922) a herec. V pětadvaceti většinou okrajových filmech vytvořil charakterní role blízké jeho naturelu, nejčastěji apače (A vášeň vítězí, 1918; Odplata, 1920; Zelený automobil, 1921), pasáky holek (Billy v Praze, 1920; Příběh jednoho dne, 1926), podvodníky a ničemy různého kalibru (Setřelé písmo, 1920; Drvoštěp, 1922). Neminuli ho však ani mladí hrdinové sympatických rysů, jako byl např. obětavý a vzdělaný vorařův syn (Proudy, 1922), snoubenec s doktorským titulem (Parnasie, 1925), policejní komisař (Píseň života, 1924), kaplan (Bludné duše, 1926) a čestný student práv (Bahno Prahy, 1927). Ve zvukovém filmu se uplatnil především jako choreograf (např. Prodaná nevěsta, 1933; Jánošík, 1935; Muzikantská Liduška, 1940; Počestné paní pardubické, 1944) a v roli choreografa či baletního mistra se objevil ještě dvakrát na plátně (Pudr a benzin, 1931; Směry života, 1940). Své zkušenosti a teoretické úvahy publikoval knižně v autobiograficky laděných románech (Zloděj kroků, 1935; Byly ztráty na mrtvých, 1948) a odborných publikacích (Tanec a jeho tváření, 1926; Taneční letopisy, 1946; Skoky do prázdna, 1947).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!