V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BENÁTSKÝ, Josef

Josef BENÁTSKÝ vl. jm. Josef Peršl (* 15. 9. 1900 Nové Benátky, okres Mladá Boleslav, † 30. 6. 1970 Plzeň)  – herec a divadelní režisér. Jako žák herecké přípravky Karla Vávry začínal roku 1917 v Benoniho div. společnosti Česká činohra a pak vystřídal řadu krátkodobých angažmá v Ostravě, Pardubicích, Olomouci, Praze (Divadlo Komedie, Divadlo Rokoko) a Košicích. Od konce 20. let působil jako herec a režisér na oblastních scénách, nejdéle v Olomouci (1931–47) a Plzni (1948–51, 1952–69). K filmování se dostal poměrně pozdě a pouze několikrát v menších portrétech starosty (Siréna, 1947), řezníka (Soudný den, 1949), brusiče skla (Vítězná křídla, 1950), pražského purkmistra (Temno, 1950), policejního prezidenta (Anna proletářka, 1952), komorníka (Dobrý voják Švejk, 1956) a naposled jako sadař (Objev na Střapaté hůrce, 1962).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!