V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JELÍNKOVÁ, Lada

Lada JELÍNKOVÁ (* 18. 11. 1974 Brno)herečka. Než absolvovala brněnskou JAMU (1998), kde nejprve studovala obor muzikál, ale po roce přestoupila na činohru, byla elévkou v Městském divadle Zlín. První angažmá získala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (Jak se vám líbí, Lucerna, Čarodějky ze Salemu), než se stala členkou Činoherního klubu v Praze (Impresario ze Smyrny, Maska a tvář, Návrat do pouště). Jako studentku 4. ročníku JAMU si ji vybral režisér K. Kachyňa do titulní role Hany Šafarové, dospívající židovské dívky z malé osady na Podkarparké Rusi, o jejíchž pohnutých osudech natočil film podle Olbrachtovy povídky Hanele (1999). Zatím jinou film. příležitost nedostala, nepočítáme-li televizní pohádku Křesadlo (2004), a tak nejvíce prostoru ji vedle divadla dávají tv. seriály, v nichž ostatně před kamerou i debutovala (Detektiv Martin Tomsa, 1995; Náměstíčko, 2004; Redakce, 2005; Horákovi, 2006; Trapasy, 2007; Dokonalý svět, 2010).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!