V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JELÍNEK, Karel

Karel JELÍNEK (* 5. 8. 1907 Louny, † 9. 9. 1970 Most)  – herec. Na jevišti začínal jako elév v Národním divadle (1926–32) a následovala angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích (1932–34), Novém divadle v Praze (1934–39), Městském divadle na Královských Vinohradech (1939–1952) a na oblastních scénách ve Varnsdorfu (1953–55) a Mostě (1955–68). Do kinematografie vstoupil úlohou návštěvníka nevěstince v Antonově adaptaci Kischovy povídky Tonka Šibenice (1930). V dalších jednadvaceti filmech (šest jich režíroval Václav Krška) vytvořil menší a epizodní role nejrůznějších charakterů a profesí, mj. herec (Kariéra matky Lízalky, 1937), novinář (Bílá nemoc, 1937), strážce zákona (Paklíč, 1944; Siréna, 1947), docent (Daleká cesta, 1949), hrabě (Posel úsvitu, 1950; Jarní vody, 1968), broumovský katecheta (Mladá léta, 1952), baletní mistr Coco Cavalleno (Housle a sen, 1946). S filmem se rozloučil větší postavou hrobníka Jožky Kristuse v Tučkově podobenství Svatej z Krejcárku (1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!