V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JELENSKÁ, Jiřina

Jiřina JELENSKÁ rozená Vašků, provdaná Pechanová (* 21. 12. 1942 Horní Jelení, okres Pardubice, † 27. 3. 2007 Hradec Králové)  – herečka; manželka herce Václava Duška (* 1944). Pocházela z divadelnické rodiny a umělecké jméno Jelenská jí vymyslel spolužák, nyní známý publicista Rudolf Křesťan. Po maturitě na gymnáziu v Karlových Varech zahájila hereckou dráhu roku 1960 v českém souboru Těšínského divadla v Českém Těšíně, pak působila na oblastních scénách v Šumperku (1962–78) a Hradci Králové (1978–98), až zakotvila ve Východočeském divadle v Pardubicích, kterému zůstala již věrná až do své smrti. Jejímu naturelu, energickému projevu i charakteristickému zjevu (menší tělnatá postava, kulatá baculatá tvář s bystrýma šibalskýma očima) vyhovovaly nejlépe lidové typy temperamentních žen. Pardubickému publiku se představila např. jako Maud v komedii Harold a Maud, Ernestina Moneyová v muzikálu Hello, Dolly!, černoška Tituba v Čarodějkách ze Salemu, Fevronie v Revizorovi, titulní hrdinka hry Sešitky chrámové pěvkyně či bába v Její pastorkyni. Od poloviny 70. let se uplatňovala před kamerou jako představitelka menších rolí korpulentních a hašteřivých žen, často nesympatických rysů a jadrného projevu. První ji obsadil slovenský režisér Štefan Uher, v jehož psychologickém dramatu Penelopa (1977) ztělesnila vdávající se vesničanku Zuzu. Z dalších téměř třech desítek rázovitých film. figurek zmíníme alespoň Božku (Já jsem Stěna smrti, 1978), hlučnou ženu v čekárně (Housata, 1979), učitelku přírodopisu Budínovou (Jen si tak trochu písknout, 1980), železničářku (Blázni, vodníci a podpodníci, 1980), hamižnou dceru starého pacienta Julinka (Pozor, vizita!, 1981), hospodyni (Pohádka svatojánské noci, 1981), klepnu (Jako zajíci, 1981), klevetivou zámeckou průvodkyni Těšíkovou (Kopretiny pro zámeckou paní, 1981), kuchařku (Sněženky a machři, 1983), učitelku Květovou (Bota jménem Melichar, 1983), otravnou a žárlivou manželkou předsedy JZD Rádla v podání M. Zounara (Slunce, seno, jahody, 1983; Slunce, seno a pár facek, 1988; Slunce, seno, erotika, 1990), zdravotnice (Pohlaď kočce uši, 1985; Dobří holubi se vracejí, 1988), vrátnou (Výjimečná situace, 1985), slídivou domovnici (Oznamuje se láskám vašim, 1988) a pacientky (Tichá radost, 1985; Sedm hladových, 1988). Největší a přitom nejbizarnější figuru, chlípného pátera Brunu, vytvořila ve váchalovské parodii Jaroslava Brabce Krvavý román (1993). V televizi se objevovala jak v seriálech (Létající Čestmír, 1983; Sanitka, 1984; Vlak dětství a naděje, 1985; Třetí patro, 1985; Rodáci, 1987; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Četnické humoresky (2000, 2003), tak i filmech a inscenacích (Figarova svatba, 1984; Modrá zelená zóna, 1986; Kámen v okně, 1992; Městem chodí Mikuláš, 1993; Tuláci, 2001).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!