V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEGOROV, Eugen

Eugen JEGOROV Evžen (* 9. 10. 1937 Praha, † 28. 12. 1992 Praha)  – hudebník a herec. Vystudoval hru na klarinet na pražské konzervatoři (1958) a po šestiletém angažmá v jazzovém kvintetu Divadla Rokoko nalezl roku 1964 domovskou scénu v divadle Semafor, kde až do své smrti působil jako saxofonista orchestru F. Havlíka. Svůj komediální talent, podtržený navíc vysokou štíhlou postavou, projevil nejprve na jevišti v drobných rolích a brzy byl hojně využíván filmaři do epizodek svérázných a mudrlantských chlapíků. Jeho osobitý humor nejlépe vyzněl v komických postavičkách hořkých i laskavých komedií J. Menzela: posel (Zločin v šantánu, 1968), brigádník-saxofonista (Skřivánci na niti, 1969), hajný (Na samotě u lesa, 1976), drogista (Slavnosti sněženek, 1983), asi jeho nejznámější role byla postava remcavého hrobníka Brože v komedii Vesničko má středisková (1985) a hostem na zámku byl i v přepisu Vančury Konec starých časů (1989). Z dalších čtyř desítek rolí vyniká ještě podvodný chiromant v tragikomedii J. Suchého Nevěsta (1970), správce psychiatrického sanatoria Vencl v Papouškově komedii Cesta kolem mé hlavy (1984) a otec hlavního hrdiny (V. Javorský) ve Smyczkově smutné komedii Krajina s nábytkem (1986). Samozřejmě se pak objevil v Suchého snímcích Jonáš a Melicharová (1986) a Jonáš II aneb Jak je důležité míti Melicharovou (1988). Na film. plátně se naposled objevil v dramatu Křížová vazba (1990) a pak pohádce O zapomnětlivém čarodějníkovi (1991). Epozidku hosta v restauraci si zahrál ve studentském snímku Potichu (1987). Velký prostor s obdobnými figurkami dostal rovněž na obrazovce, a to jak v inscenacích a filmech (mj. Hrozné děti, 1969; Lupa je tlustý sklo, 1984; Co takhle svatba, princi, 1985; Záhada zlatého servisu, 1987; Večerní svítání, 1987; Na dvoře je kůň, šéfe, 1988; ), tak zejména v seriálech (Pan Tau, 1969–74; Byli jednou dva písaři, 1972; Arabela, 1979; Lucie postrach ulice, 1980; Slavné historky zbojnické, 1985; Panoptikum města pražského, 1986; Chobotnice z II. patra, 1986; Druhý dech, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Území bílých králů, 1989; Hříchy pro pátera Knoxe, 1992; Správná šestka, 1993; O zvířatech a lidech, 1994), z nichž asi nejznámější byla role otce malé hrdiny Adama Bernaua v seriálu Návštěvníci (1983). Poslední seriály se dostaly k divákům až po jeho skonu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!