V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEDLIČKA, Milan

Milan JEDLIČKA (* 27. 3. 1920 Ivančice, okres Brno, † 16. 5. 1979 České Budějovice)  – herec a divadelní režisér. Bez hereckého vzdělání zahájil profesionální dráhu hned po 2. světové válce v Zemském divadle v Ostravě, odkud přešel do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích (1947–51), kam se natrvalo vrátil roku 1957 po šestiletém působení v Praze (Divadlo Na Fidlovačce, Ústřední divadlo čs. armády). Pro účinkování ve filmu byl angažován jen sporadicky a většinou se jednalo o nevelké figury, např. vojáka (Expres z Norimberka, 1953), listonoše (Komedianti, 1953), žoldnéře (Proti všem, 1957), železničáře (Králíci ve vysoké trávě, 1961), otce mladé hrdinky (Trápení, 1961), policisty (Horoucí srdce, 1962), sedláka (Ať žije republika, 1965), soudce (Obžalovaný, 1964), dřevorubce (Černý vlk, 1971) nebo náčelníka VB (Běž, ať ti neuteče, 1976). Jedinou závažnější roli mu přinesla postava energického Lojzy, velitele skupiny uprchlíků před nacistickými pronásledovateli v Čechově dobrodružném příběhu z beskydských lesů na sklonku 2. světové války Sedm havranů (1967).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!