V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEDLIČKA, Antonín

Antonín JEDLIČKA (* 18. 2. 1923 Březové Hory, okres Příbram, † 28. 8. 1993 Houšťka u Mladé Boleslavi)herec; manžel baletky Miroslavy Janouškové. Pocházel z početné rodiny kloboučníka. V devíti letech se stal členem a vzápětí sólovým zpěvákem Kühnova dětského rozhlasového sboru, pak přešel do Dismanova souboru. Pěvecky a herecky se od dětství uplatňoval nejen v Československém rozhlase, kde posléze vedl vlastní činoherní sbor, ale také na pražských scénách (Národní divadlo, Městské divadlo na Vinohradech, Uranie), a především ve filmu. Po válce byl nejprve v angažmá v Divadle 5. května (1945–48) a roku 1947 založil vlastní Divadélko Strýčka Jedličky, zaměřené na kabaretní tvorbu pro děti. Svou zálibu v napodobování zvířat a zvuků všeho druhů proměnil v celoživotní profesi zvukového imitátora, jehož schopnosti hojně využíval rozhlas, film, televize a dabing (vedl skupinu zvukového komparsu). Roku 1987 založil Studio strýčka Jedličky, kde učil děti různým div. žánrům. V posledních letech svého života vystupoval v zajímavých hereckých úlohách v Léblových inscenacích v Labyrintu a Divadle Na zábradlí. Ve filmech, kterých natočil přes padesát, začínal jako dětský herec rolemi rošťáckých kluků (Vandiny trampoty, 1938; Tulák Macoun, 1939; Madla zpívá Evropě, 1940) a školáků (Teď zas my, 1939; To byl český muzikant, 1940). V jinošském i dospělejším věku pokračoval epizodkami učedníků (Z českých mlýnů, 1941; Nezbedný bakalář, 1946; Hudba z Marsu, 1955) a studentů (Barbora Hlavsová, 1942; Červená ještěrka, 1948). Pro svůj malý vzrůst a stále dětský výraz tváře byl oblíbeným představitelem pikolíků (Šťastnou cestu, 1943; Hostinec „U kamenného stolu“, 1948) a číšníků (Nejlepší člověk, 1954; Dobrý voják Švejk, 1956). Od 60. let jeho obsazování do filmů pozvolna ustávalo, ale okruh profesí, v jakých se na plátně příležitostně objevoval, se naopak rozšířil. Hrál např. zvukaře (Každá koruna dobrá, 1961), detektiva (Ztracená tvář, 1965), úředníka (Hrdina má strach, 1965), inspicienta (Smrt za oponou, 1966), kouzelníka (Táňa a dva pistolníci, 1967), klavíristu (Smrt černého krále, 1971), učitele (Dívka na koštěti, 1971), jasnovidce (Za humny je drak, 1982), recepčního (Buldoci a třešně, 1981) a naposledy německého podnikatele (Divoké pivo, 1995). Výraznou miniaturní kreaci předvedl v postavě jednoho z princezniných nápadníků v hudební pohádce Bořivoje Zemana Šíleně smutná princezna (1968). Na tv. obrazovce ho mohli diváci vidět mj. v seriálu Arabela (1980). Napsal také řadu dětských knížek (mj. Pohádky strýčka Jedličky, 1963; Dům U veselé slzičky, 1967; Knížka strýčka Jedličky, 1974, 1981) a vzpomínkových knih (mj. Zpáteční lístek do dětství, 1983; Když herci nehrají…, 1988; Jeviště hereckých osudů, 1990).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!