V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JEDENÁCTÍK, Vladimír

Vladimír JEDENÁCTÍK (* 18. 7. 1905 Brno, † 9. 8. 1980 Praha)operní pěvec-basista a herec. Studoval klavírní hru u své matky (učitelka klavíru, Janáčkova žákyně) a zpěv soukromě u V. Šindlera a Máši Fleischerové. Od roku 1926 působil jako sólista opery Zemského divadla v Brně a pak v Národním divadle v Praze (1942–73). Vytvořil přes sto postav v českém i světovém repertoáru, proslul též díky rozsáhlé činnosti koncertní a rozhlasové, vydal četné nahrávky na gramofonových deskách. S úspěchem vytvářel zvláště démonické postavy, vážné i dramaticky vyhrocené, vynikal však i v oboru komickém. Jeho vzácnou schopnost mimického a hereckého projevu využíval od konce 40. let hojně film pro epizodní a vzácně též středně velké postavy. Před kameru ho poprvé přivedl režisér Václav Krška s epizodkou studenta v hostinci v historickém dramatu Revoluční rok 1848 (1949). Znamenitě se osvědčil v lidových figurkách rozmanitých profesí, hrál např. myslivce a hajné (Jestřáb kontra Hrdlička, 1951; Obušku, z pytle ven!, 1955; Sirius, 1974), dvořana (Byl jednou jeden král…, 1954), družstevníka (Po noci den, 1955), řezníka (Kam s ním?, 1955), porybného („Rakev ve snu viděti…“, 1968), uhlíře (Svatej z Krejcárku, 1969), hrobaře (Nahota, 1970) a flašinetáře (Deváté srdce, 1979). Rozměrnějšími rolemi ho počastoval režisér E. Schorm v úlohách vandráka Lojzy v tragické frašce Farářův konec (1968) a herce Base v podobenství Den sedmý – osmá noc (1969). K větším rolím patřila též postava statkáře Maliny, jehož zhýralý syn, bývalý důstojník, umírá na následky syfilis, v Herzově přepisu stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy (1971). Od roku 1952 vyučoval hereckou tvorbu na AMU.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!