V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JAROLÍMEK, Zdeněk

Zdeněk JAROLÍMEK (* 7. 8. 1926 Postupice, okres Benešov, † 20. 5. 2010 České Budějovice)herec. Bez odborného vzdělání nastoupil profesionální hereckou dráhu těsně po válce v Uměleckém souboru SNB (1945–49). Poté vystřídal několik oblastních scén (Plzeň, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Kladno) než v roce 1959 natrvalo zakotvil v činoherním souboru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kterému již zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu (1992) s tím, že i pak zde pohostinsky vypomáhal. Byl představitelem mužných hrdinů, antických vladařů, ale i lidových postav z české dramatiky. Důkazem jeho širokého hereckého rozpětí byly i divácky oblíbené kreace v operetách a muzikálech. S obecenstvem se rozloučil v roce 2005 úlohou dědečka z dramatizace Jirotkova Saturnina. Před kameru ho přivedl režisér K. Kachyňa, v jehož poetických filmech se objevil jako kočí (Trápení, 1961), čeledín (Ať žije republika, 1965), partyzán (Kočár do Vídně, 1966) a kostelník (Už zase skáču přes kaluže, 1970). V několika dalších filmech různých žánrů a režisérů mu připadly epizodky Němec ve svetru (Neklidnou hladinou, 1962), patrona (Svatby pana Voka, 1970), příslušníka VB (Drahé tety a já (1974) a dřevaře Kalafy (Za trnkovým keřem, 1980). V roce 1983 byl za hereckou práci oceněn Medailí J. K. Tyla.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!