V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JAROLÍMEK, Václav Arnošt

Václav Arnošt JAROLÍMEK pseudoym V. A. Jarol, A. V. Jarol-Jarolímek (* 30. 9. 1897 Praha, † 15. 1. 1951 Praha)  – malíř, grafik, scenárista, publicista a herec. Těsně po vzniku republiky ho nakrátko oslovil film, kde se herecky uplatnil v komediích a melodramatech Jana A. Palouše (Šestnáctiletá, 1918; Princezna z chalupy, 1918; Čertisko, 1918) a F. Seidla (V měsíci lásky, 1918). Pro režiséra V. Binovce napsal námět a scénář k anekdotě Pro hubičku do Afriky (1919), ve které rovněž hrál. Definitivně ukončil svou kinematografickou etapu rolí učně Jendy v Binovcově dramatu Děvče z Podskalí (1922). Kromě vlastní malířské a grafické tvorby se pak zabýval beletrií (Pražské děti, Rosemarie), popularizací výtvarného umění a jeho rozmanitých technik, ale též vzdělávacími programy.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!