V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JARKOVSKÝ, Ferdinand

Ferdinand JARKOVSKÝ vl. jm. Mejkal (* 23. 6. 1888 Praha, † 1978 Praha)  – herec; bratr herce, režiséra a divadelního ředitele Rudolfa Mejkala (1890-1979), švagrem herečky  Boženy Částkové (1894-1973) a manželem herečky Květy Mohelské (1904-198?). Po studiu pojistné matematiky byl zaměstnán jako pojišťovací úředník. Od roku 1912 hrál u venkovských divadel a v Praze (Revoluční scéna, K. Hašler, Divadlo Vlasty Buriana, Divadlo Járy Kohouta, Fenclova Aréna aj.). Po válce ještě hrál v Divadle státního filmu (1948-51) a ve Vesnickém divadle (1951-59). Od počátku 30. let do poloviny 50. let se objevil na film. plátně v téměř šedesáti epizodních rolích, mezi nimiž často figurují postavy úředníků (Psohlavci, 1931; Vražda v Ostrovní ulici, 1933; Advokátka Věra, 1937; Ducháček to zařídí, 1938; Mrtvý mezi živými, 1946; Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949; Haškovy povídky ze starého mocnářství, 1952), sluhů, poslů, listonošů a zřízenců (Poslední bohém, 1931; Písničkář, 1932; Na růžích ustláno, 1934; Srdce na kolejích, 1937; U pokladny stál…, 1939; Roztomilý člověk, 1941), dělníků a řemeslníků rozmanitých profesí (Jedenácté přikázání, 1935; Teď zas my, 1939; Pětistovka, 1949; Zocelení, 1950; Karhanova parta, 1951), hudebníků (Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Písnička za groš, 1952) a profesorů (Před maturitou, 1932; Kantor ideál, 1932). Naposled se před kameru postavil v krátké Pleskotově komedii na nerudovské téma Kam s ním? (1955).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!