V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BĚLSKÁ, Hana

Hana BĚLSKÁ rozená Hana Maria Becková, provdaná 1. Munková, pseudonym Alexandrová (* 29. 1. 1916 Praha, † 22. 5. 2008 Oxford, Velká Británie)  – herečka; dcera právníka, ruského legionáře a zakladatele Legion-banky Josefa Becka (1885–19??), manželka herce J. Pravdy a babička britské herečky Isobel Pravdy. Od dětství tíhla k herectví, které jako gymnazistka soukromě studovala u K. Dostala, O. Scheinpflugové a Z. Baldové. Vedle hostování na pražských scénách (Švandovo divadlo, Městské divadlo na Královských Vinohradech, Komorní divadlo) prošla stálými angažmá v Olomouci (1935–36) a Kladně (1938–39). Herecké zkušenosti před kamerou získala nejprve drobnými rolemi ve Vančurových dramatech Na sluneční straně (1933) a Marijka nevěrnice (1934) a pak pod pseudonymem Bělská byla protagonistkou dvou filmů V. Slavínského: advokátova dcerka Věra Nedbalová v melodramatu První políbení (1935) a farmaceutka Dáša Kučerová v komedii Studentská máma (1935). Kvůli židovskému původu byla v roce 1942 deportována do terezínského ghetta (se spoluvězni zde hrála divadlo) a pak do Osvětimi. Po osvobození se bez manžela, který zahynul v Osvětimi, vrátila do Prahy, kde se pod uměleckým jménem Alexandrová stala zakládající členkou Realistického divadla (Kačenka v Donu Juanovi, paní Vodičková ve Veselých paničkách windsorských, choť dr. Lynga v Oporách společnosti, Mela v Morálce paní Dulské), na jehož jevišti poznala svého druhého manžela, herce J. Pravdu. Ještě než spolu po únoru 1948 emigrovali do Austrálie, kde vedli vlastní divadlo Tana Company, zahrála si epizodku kupcovy dcery Hanele v Krňanského filmu Nikola Šuhaj (1947). Jako uznávaní herci nalezli s manželem roku 1956 trvalý domov ve Velké Británii, kde se oba prosadili na divadle, v televizi i ve filmu. Od počátku 60. let se hojně uplatňovala v televizi. Později vytvořila epizodní i větší role v britských a amerických filmech, v nichž vystupovala až do pozdního věku. Za zásluhy o dobré jméno České republiky v zahraničí obdržela roku 2004 medaili Artis Bohemiae Amicis. Své i manželovi vzpomínky publikovala knižně česky s názvem Krátké povídky z dlouhého života (1999) a anglicky v knihách I Was Writing This Diary for You, Sasha (2000, Tento deník jsem napsala pro Tebe, Sašo) a Kaleidoscope – Snapshots of My Life (2002, Kaleidoskop – Momentky mého života).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!