V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANŮ, Zorka

Zorka JANŮ vl. jm. Babková (* 9. 7. 1921 Štěchovice, okres Praha-západ, † 24. 3. 1946 Praha, sebevražda)  – herečka; dcera L. Babkové, sestra herečky L. Baarové. Pocházela z rodiny pražského magistrátního úředníka. Když začala studovat na gymnáziu, její sestra byla už film. hvězdou, na kterou byla sice hrdá, ale nesdílela její slávu a ani se o dramatické umění příliš nezajímala. Až v kvartě se u ní projevil přirozený temperament, který ji přivedl k účinkování ve Voice-bandu. Z kvinty odešla na pražskou Státní konzervatoř, kde už ve druhém ročníku hostovala ve Východočeském divadle jako Stáza ve Šrámkově Létu. Po studiích prošla několika div. společnostmi (mj. K. Jičínský), hrála v holešovické Uranii (Čtyři děvčátka), Národním divadle (Poupě, Jarní vody) a pak byla členkou pražských Městských divadel (1942–45), kde začínala jako komická naivka (Malostranská humoreska), ale své schopnosti tříbila také v postavách vitálních a cituplných dívek (Zmoudření dona Quijota, Noc na Karlštejně) i vyzrálých žen prožívajících rodinné tragédie (Emilia Galotti). Ve filmu se poprvé objevila jako dvanáctiletá Kačenka ve Slavínského komedii Madla z cihelny (1933). Před kameru se vrátila po několika letech v úlohách studentek (Děvčata, nedejte se!, 1937; Škola základ života, 1938). Pro postavu mladičké služebné záletné paničky (J. Šejbalová) ji angažoval Otakar Vávra do své historické komedie Cech panen kutnohorských (1938). Diváky i kritiky však naplno okouzlila až v Čápově a Krškově lyrickém snímku Ohnivé léto (1939), v němž její převoznická vnučka Červená Klárka vzplane nešťastnou láskou k studentovi z Prahy (S. Beneš), který místo k ní opětuje city zámecké slečny (L. Baarové). Opakem této panensky nevinné hrdinky byla její koketní panna Jiřinka Krátká, jediná hlavní role, z Borského adaptace veršované div. hry F. X. Svobody Čekanky (1940). Následovaly postavy dcer zámožných a vážených hrdinů, které hráli O. Korbelář (Pacientka dr. Hegla, 1940), V. Burian (Baron Prášil, 1940) a T. Pištěk (Z českých mlýnů, 1941). S publikem v kinech se rozloučila úlohou Helenky, která se během prázdninového pobytu u své nemocné babičky (T. Brzková) zamiluje do tamního sympatického inženýra (S. Beneš), ve Slavíčkově a Krškově příběhu Kluci na řece (1944). V atmosféře poválečné perzekuce své rodiny zapříčiněné vězněním sestry Lídy spáchala sebevraždu. Její osudy přibližuje kniha Adama Georgieva Deník sestry Lídy Baarové (1998, 2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!