V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANOVÁ, Anita

Anita JANOVÁ vl. jm. Anna Janoušková (* 19. 12. 1907 Vídeň, † 24. 4. 1975 Praha)  – herečka. Kariéru zahájila velmi mladá na jevištích smíchovské Arény a revuálního Varieté. Od poloviny 20. let se jako oblíbená představitelka rozpustilých a temperamentních děvčat věnovala především filmování. Popularitu jí přinesla nejprve úloha lesníkovy dcery Helenky v Antonově přepisu Mrštíkova románu Pohádka máje (1926). Nejčastěji vytvářela ústřední postavy nevinných venkovských dívek, které svou láskou napravily zhýralé mladíky (Kainovo znamení, 1928; Životem vedla je láska, 1928; Když valčík zní, 1929; Utrpení šedé sestry, 1930) nebo samy padly za oběť jejich svodům (Andělíčkářka, 1929). V němém období byla často partnerkou L. H. Struny. Své půvaby propůjčila i hrdinkám z městského prostředí, např. titulním postavám zamilovaných studentek v melodramatických příbězích Sextánka (1927) a Filosofka Mája (1928). Na začátku zvukové éry si zahrála ještě dvakrát svůj zavedený typ mladých venkovských žen s milostnými problémy (Za rodnou hroudu, 1930; Píseň o velké lásce, 1932) a provdáním skončila hereckou kariéru. Na plátně se pak objevila po dvaceti letech v epizodce životopisného snímku Mladá léta (1952).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!