V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANĚKOVÁ, Jana

Jana JANĚKOVÁ rozená Válková (* 5. 6. 1955 Zlín)  – herečka, divadelní režisérka, fotografka a pedagožka; matka herečky Jany Janěkové ml. (* 1978). Pochází z rodiny hudebníka a pedagoga. Jako absolventka Státní konzervatoře v Praze (1976) sbírala nejprve herecké zkušenosti na oblastních scénách (Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava), než na sklonku 80. let zakotvila ve Státním divadle, respektive Národním divadle v Brně, kde působila do roku 2005. Ještě pod rodným jménem začala hrát dívčí role v televizi a ve filmu (Velikonoční dovolená, 1971; Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974; Lvi salónu, 1978), kde na sebe upozornila úlohou vyzývavé blond číšnice Klímové, jejíž povolné chování jí zachrání život při znásilnění agresivním řidičem (Marek Perepeczko), v Polákově kriminálním dramatu Smrt stopařek (1979). Později se objevovala především v postavách matek a manželek jak na film. plátně (Parta za milión, 1990; Stůj, nebo se netrefím, 1998), tak na tv. obrazovce v četných inscenacích všech žánrů (Královské usínání, 1976; Vánoční stromeček, 1982; Hrom do kapelníka, 1983; Kočár pro princeznu, 1984; Tvář za oknem, 1985; Principálka, 1986; Mimořádný případ , 1988; Herec, 1988; Dědeček, 1988; Svlékání kůže, 1991; Černá Fortuna, 1991; Taťka, 2003; Stříbrná vůně mrazu, 2005), pohádkách (Janek nad Janky, 2003; O kominickém učni a dceři cukráře, 2006) a seriálech (My všichni školou povinní, 1984; Velké sedlo, 1984; Nováci, 1995–96; O ztracené lásce, 2001; Letiště, 2006; Světla pasáže, 2007). Zatím její největší film. výzvu představuje ústřední postava psycholožky Hany, o jejíchž rodinných trampotách i potížích s klienty ze své poradny pojednává hořká komedie V. Chytilové Hezké chvilky bez záruky (2006). Vedle herectví se věnuje div. režii a pedagogické činnosti na JAMU, kde vede ateliér muzikálového herectví.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!