V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANEČEK, Láďa/Ladislav

Láďa/Ladislav JANEČEK (* 31. 12. 1905 Strakonice, † po 1951?)herec. Soukromá studia herectví absolvoval u G. Horvátové, V. B. Aima a P. L. Böhma. Zkušenosti nejprve sbíral v divadelní společnosti R. Branalda (1923–27) a během 30. a 40. let vystřídal různé pražské scény (Tylovo divadlo v Nuslích, smíchovská Aréna, Uranie, Moderní divadlo Žižkov, Divadlo Bajazzo) a krátce hrál v Českých Budějovicích. V 50. letech působil v zájezdových souborech Vesnické divadlo a Krajské zájezdové divadlo Klatovy. Od roku 1933 do roku 1951 vytvořil na film. plátně kolem čtyř desítek epizodních rolí, nejčastěji strážců zákona (Rozvod paní Evy, 1937; Vandiny trampoty, 1938; Veselá bída, 1939; Konečně sami, 1940; Pelikán má alibi, 1940; Přijdu hned, 1942; Paklíč, 1944), novinářů (Pán a sluha, 1938; Její hřích, 1939; DS-70 nevyjíždí, 1949), pracovníků restauračních zařízení (Pan otec Karafiát, 1935; Bláhové děvče, 1938; U pěti veverek, 1944) a řidičů (Kdybych byl tátou, 1939; Ženy u benzinu, 1939; Pára nad hrncem, 1950).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!