V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANDOVÁ, Zora

Zora JANDOVÁ (* 6. 9. 1958 Praha)  – herečka, zpěvačka a moderátorka; manželka skladatele Zdeňka Merty (* 1951). Pochází z rodiny vynálezce a animátorky. Na LŠU navštěvovala dva cykly klasického zpěvu. Po maturitě na jazykovém gymnáziu v Hellichově ulici vystudovala herectví na DAMU (1982), hostovala v Semaforu a stala se členkou činohry Národního divadla (Ofélie v Hamletovi, Hanička v Lucerně), odkud roku 1985 odešla do svobodného povolání (moderovala audiovizuální program Československého pavilonu na Expo ’86 ve Vancouveru). V letech 1988–91 působila v Hudebním divadle v Karlíně (Cikáni jdou do nebe, Funny Girl) a jako univerzální interpretka se podílí na hudebně-dramatických projektech svého manžela (Sen noci svatojánské, Bastard, Babylon) a zároveň pokračuje v sólové pěvecké kariéře s vlastním i převzatým repertoárem (alba TisíckrátZora Live). Počátkem 80. let slibně odstartovala film. kariéru, která však trvala pouze několik let. Po drobnějších rolích (Vinobraní, 1982; Třetí princ, 1982; Poločas štěstí, 1984) zaujala úlohou vyzývavé studentky ekonomie Lenky, která zasáhne do osudu dvou rozdílných bratrů (V. KratinaO. Pavelka), v psychologickém snímku Štěpána Skalského Všechno nebo nic (1984). Další větší kreace předvedla v postavách přitažlivých, temperamentních a energických dívek a mladých žen: odvážná kriminalistka Barborka v Brynychově kriminálním dramatu Mravenci nesou smrt (1985), šlechtická dcera Běta v Sequensově historickém muzikálu Dva na koni, jeden na oslu (1986), tajemná Klára v Herzově černé grotesce podle novely Karla Pecky Pasáž (1996). V posledních letech se uplatňuje i jako moderátorka tv. pořadů (Tykadlo, Miláčci). Projevuje také výtvarné vlohy, hlavně v kresbě a malbě.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!