V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANDOUŠ, Alex

Alex JANDOUŠ (* 11. 11. 1922)  – herec. Cestu k filmu mu otevřel režisér Jiří Weiss, v jehož několika filmech vytvořil drobné postavy německého vojáka Hanse (Zbabělec, 1961), strážného (Zlaté kapradí, 1963), souseda (Třicet jedna ve stínu, 1965) a úředníka (Vražda po našem, 1966). Před kamerou se často objevoval v uniformách armádních důstojníků (Smrt si říká Engelchen, 1963; Pět hříšníků, 1964; Atentát, 1964), četníků (Mys Dobré naděje, 1975) či jiných reprezentatntů zákona (Osvobození Prahy, 1976) včetně německé bezpečnostní policie (Oznamuje se láskám vašim, 1986). Diváci ho mohli vidět i na obrazovce v tv. seriálech Klapzubova jedenáctka (1968) a 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!