V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANDL, Ivan

Ivan JANDL (* 24. 1. 1937 Praha, † 21. 11. 1987 Praha)  – dětský herec. Od roku 1945 byl členem rozhlasového Dismanova souboru, se kterým vystupoval zejména v rozhlasových pohádkách. Režisér M. Frič ho obsadil do svého slov. filmu Varúj…! (1946). Do dějin světové kinematografie se zapsal ústřední úlohou desetiletého českého chlapce Karla Malíka, kterého po nuceném odloučení nalezne v poválečném Německu jeho matka (J. Novotná), v americko-švýcarském dramatu Freda Zinnemanna Poznamenaní (The Search/Die Gezeichneten, 1948). Za tuto roli získal jako jediný český herec Oscara (1949) a Zlatý glóbus. V českém filmu se objevil jen v epizodních rolích (Zelená knížka, 1948; Svědomí, 1948), z nichž poslední byla postava leteckého modeláře v Dubově sportovním snímku Vítězná křídla (1950). Později se už herecky ve filmu neuplatnil, věnoval se pouze s kamarády amatérskému divadlu. Vystudoval gymnázium a pracoval jako rozhlasový technik a revizní kontrolor.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!