V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JANDA, Jindřich

Jindřich JANDA (* 23. 1. 1926 Světec, okres Bílina, † 11. 9. 2009 Praha)operní pěvec a operetní herec. Absolvoval Státní konzervatoř v Praze (1947) a pak krátce studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a DAMU (1953–55). Na jevišti začínal ve 2. polovině 40. let jako operní sólista (Velká opera 5. května, Armádní opera) i sborista (Národní divadlo v Praze). Od roku 1955 účinkoval jako operetní sólista ve Státním divadle v Karlíně, respektive Hudebním divadle v Karlíně, kde zastával funkci ředitele (1971–77). Před kamerou se uplatnil pouze v tendenčních a historických filmech čelných normalizačních režisérů Karla Steklého a Vojtěcha Trapla, kteří ho pověřovali jen drobnými úkoly: hostinský (Svatby pana Voka, 1970; Harazím (Svět otevřený náhodám, 1972), funkcionář Ústřední rada odborů Hlávka (Za volantem nepřítel, 1974), přítel profesora Valenty (B. Záhorský) Souček (Tobě hrana zvonit nebude, 1975), ministr vnitra Václav Nosek (Vítězný lid, 1977), Sokol Hruška (Skandál v Gri-Gri baru, 1978) a sklepmistr (Hra o královnu, 1980). Jeho nejvýraznější film. úlohou byla postava sedláka Tobiáše Míchy v Kašlíkově film. adaptaci známé Smetanovy opery Prodaná nevěsta (1975). Zatím naposled si zahrál ve studentském filmu FAMU M. Šteindlera Kapr na černo (1983). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2002).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!