V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JAMNICKÁ, Vilma

Vilma JAMNICKÁ rozená Březinová (* 13. 11. 1906 Barchov, okres Pardubice, † 12. 8. 2008 Bratislava)  – slovenská herečka, spisovatelka a astroložka; manželka herce a divadelního režiséra Jána Jamnického (1908–1972). Krátce studovala na Lékářské fakultě Univerzity Karlovy (1925–26) a pak absolvovala studium herectví na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě (1929). Následující čtyři desetiletí byla členkou činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde začínala lyrickými postavami naivek a po válce vytvářela výrazné miniatury matek, stařen, cikánek, dam i šlechtičen. Obdařila je přesnou psychologickou kresbou a smyslem pro tragikomické až karikaturní polohy. Od poloviny 50. let ji využívali slov. filmaři jako typ uštěpačných, klevetivých i podivínských vesnických žen a babek (Drevená dedina, 1954; Jánošík I, II, 1962, 1963; Kto odchádza v daždi, 1974), které hrála až do pokročilého věku, především ve filmech Juraje Jakubiska (Postav dom, zasaď strom, 1979; Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, 1992; Nejasná zpráva o konci světa, 1997), ale i českých režisérů (Strašidla z vikýře, 1987; Díky za každé nové ráno, 1994). Je autorkou či spoluautorkou knih Letá a zimy s Jánom Jamnickým (1985), Sny a videnia (2001), Elixíry môjho života (2005) a Muž môjho života (2007). Vznikly o ní dokumenty Portréty – Vilma Jamnická (1995), O čom je život podľa Vilmy Jamnickej (2001) a Anjeli strážni Vilmy Jamnickej (2004).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!