V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JAKIM, Ladislav

Ladislav JAKIM (* 15. 10. 1945 Praha, † 27. 2. 1992 Praha)  – právník a příležitostný herec. Pro film ho objevil režisér M. Forman na konkursu do beatové skupiny Sputníci. Nejprve ho obsadil do role přítele pedikérky a účastnice pěveckého konkursu (Markéta Krotká) v krátkém snímku Konkurs (1963) a vzápětí mu svěřil titulní úlohu vyjukaného učně Petra Vaňka, který je během praxe v samoobsluze pověřen hlídáním zákazníků, v komedii Černý Petr (1963). Obdobný typ naivních, stydlivých a bezelstných mladíků s rysy outsiderů představoval s odzbrojujícím bezprostředním projevem v dalších postavách učňů (Bubny, 1965), studentů (Zpívali jsme Arizonu, 1964; Nejkrásnější věk, 1968; Případ pro začínajícího kata, 1969; Svědectví mrtvých očí, 1971), vojáka (Každý mladý muž, 1965), lupiče (Přísně tajné premiéry, 1967) a pacienta (Pět mužů a jedno srdce, 1971). S účinkováním ve filmu sice skončil na začátku 70. let, ale posléze ho ještě obsadil K. Smyczek do snímku Proč? (1987). Jako vystudovaný právník se věnoval advokátní praxi.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!