V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JACHNICKÁ, Stanislava

Stanislava JACHNICKÁ rozená Šťastná (* 18. 8. 1965 Praha)herečka. Od mládí se věnovala baletu. Vystudovala střední ekonomickou školu a DAMU (1988), poté získala angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích. Pak hostovala v divadlech v Hradci Králové, Kladně a Praze (Divadlo Rokoko, Divadlo v Řeznické, Rubín). V televizi natočila několik pohádek (Bronzová koruna, 1997; Smůla, 1998), tv. filmů a inscenací (Dům poslední radosti, 1996; Dům poslední radosti, 1996; PF 77, 2003) a seriálů (Bylo nás šest, 1986; Chlapci a chlapi, 1988; Hříchy pro diváky detektivek, 1995; Pojišťovna štěstí, 2004; Ulice, 2005; Ordinace v růžové zahradě, 2005; Soukromé pasti,. 2008), ale na film. plátně se objevila zatím jen minimálně (Uf – oni jsou tady, 1988; Dotyky, 1988; Divoká srdce, 1989; Fany, 1995). Jednu z hlavních rolí, manželku hlavního hrdiny (M. Przebinda) Olgu, vytvořila v tragikomedii Oskara Reifa Postel (1998). Nejvíce se však uplatňuje v dabingu (propůjčuje hlas např. Lise Kudrow a Juliette Binoche).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!