V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ISERLE, Emil

Emil ISERLE pseudonym Jan Pech (* 9. 3. 1901 Praha, † 5. 2. 1975 Praha)  – právník a příležitostný herec. Kdysi měl díky právnickému vzdělání i schopnostem postavení ministerského rady. K filmování ho přivedl ve zralém věku režisér J. Menzel, když ho obsadil do role senilního strýce v povídce Smrt pana Baltazara z hrabalovského cyklu Perličky na dně (1965) a pak mu ještě svěřil výrazné epizodky soudce v tragikomedii podle Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky (1966) a fotografa v detektivní komedii Zločin v šantánu (1968). Před kamerou se objevil ještě v úlohách psychiatra (Muž, který stoupl v ceně, 1967), hlídače v parku (Jak se zbavit Helenky, 1967), penzisty (Případ pro začínajícího kata, 1969), starého pěstouna hlavního hrdiny (Nahota, 1970; film, ale pro emigraci hlavní hrdinky nebyl promítán), biskupa (Tajemství velikého vypravěče, 1971), ochotníka (Návraty, 1972), a naposled kustoda v muzeu ve filmu Paleta lásky (1976), který se na plátna dostal až po jeho skonu. Zvlášní postavení má v jeho filmografii na epizodka muže na ulici ve fimu USA podle knihy Kurta Vonneguta Jatka č. 5 (1972), který se natáčel i u nás (Praha, Most) a jehož kameramanem byl Miroslav Ondříček (cena poroty na MFF Cann).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!