V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

INNEMANN, Miroslav

Miroslav INNEMANN pseudonym V. Mirovský (* 6. 3. 1894 Praha, † 30. 1. 1953 Praha)  – promítač, ředitel kin, organizační pracovník a herec; syn divadelního herce a režiséra Rudolfa Innemanna (1861–1907) a herečky a pěvkyně L. Innemannové, bratr kameramana a režiséra S. Innemanna. Po složení promítačské zkoušky (1911) byl promítačem v kinu Illusion a současně pracoval v půjčovně Františka Tichého. Z 1. světové války se vrátil jako legionář a postupně vedl řadu pražských kin (mj. Alma, Sanssouci, Flora, Lucerna, Kotva a Pasáž). Objevil se v epizodních rolích němých filmů Cholera v Praze (1913), Zelený automobil (1921) a Josef Kajetán Tyl (1925). Angažoval se v profesních organizacích: zakládající člen Klubu českých kinooperatérů (1912), funkcionář Zemského svazu kinematografů v Čechách (1924) a Sdružení premiérových kin.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!