V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HYRMANOVÁ, Gabriela

Gabriela HYRMANOVÁ (* 18. 11. 1967 Pardubice)  – herečka. Začínala jako dětská herečka ve filmu (Odysseus a hvězdy, 1976; Zralé víno, 1981) a v televizi (např. německý seriál Die Magermilchbande/Mlíčňáci, 1982). Přestože původně neuvažovala o herecké dráze, před ukončením gymnázia začala hrát amatérské divadlo a nakonec vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka. Rok byla v angažmá v divadle Rubín a dva roky si zdokonalovala jazykové znalosti němčiny v Německu, kde se uplatnila i herecky. Českým divákům se opět připomněla menšími postavami ve filmu (Žiletky, 1993; Mrtvej brouk, 1998; Andělská tvář, 2002), ale především na tv. obrazovce úlohou zdravotní sestry Máši v seriálu Život na zámku (1995, 1999).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!